Kullanım Koşulları

dizayndesign.com için kullanım koşullarını dizayndesign.com'a bağlı herhangi bir web sayfasına girişiniz ile birlikte kabul etmiş olursunuz.

www.dizayndesign.com web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi veya portal hizmetlerini kullanmanız bu sayfadaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

dizayndesign.com web sitesi'nde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması , yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette dizayndesign.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesi'nde yer alan bilgilerin veya hizmetlerinin hatalı olduğu yada bu bilgilere isninaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Dizayndesign.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir veya çıkarabilir.

Dizayndesign.com web sitesi'nin ve hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Bu web sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin veya tasarım hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun dizayndesign.com, yöneticileri, tasarımcıları , bu sitede yer alan bilgileri veya tasarım hizmetleri hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesinden yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dökümanlar dizayndesign.com mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dökümanlara ilişkin telif hakkı veya diğer fikri mülkiyer hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzzemeler ve dökümanlar izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

dizayndesign.com , sitenolsun web sitesinin kullanım koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellebeb yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

dizayndesign.com'nin tasarımını yaptığı veya yönetim hizmeti verdiği sitelerdeki fotoğraf, resim, metin,  video ve benzeri tüm içeriklerin kanuni muhattabı ve sorumlusu ilgili sitenin iletişim-ulaşum alanlarında belirtilen, iletişim sayfalarında adı geçen, telefon ve iletişim bilgileri duyurulmuş, yayın hakkına sahip olan firma veya kişilerdir. dizayndesign.com müşterilerinin verdiği yazı, resim, döküman, fotoğraf ve videoları kullanarak tasarım yapmakta, bu konularda doğacak olan telif hakları ve diğer kanuni mükellefiyet ve cezalarla ilgili hiç bir yasal mesuliyet taşımamaktadır, İlgili görsel ve yazılı materyalin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun dizayndesign.com, kurucuları , yöneticileri , tasarımcıları, dizayndesign.com sitesinde yer alan bilgileri veya tasarım/yönetim hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulmaz.

dizayndesign.com'nin tasarım veya programlama hizmeti verdiği, ancak yönetim(webmasterlik) hizmeti vermediği sitelerden sitenin yayına başladığı andan itibaren dizayndesign.com'nin ilgili siteyle ilgili her türlü garantisi ve mesuliyeti sona ermektedir , söz konusu sitelerde meydana gelmiş olan kod hatalarının düzenleme taahütü vermemekte, teknik destek için gelen talepler ancak fiyatta mutabakat sağlandığında ücreti peşin olmak kaydıyla ciddiye alınmakta, ücretli teknik destek sonrası herhangi bir garanti verilmemektedir.

Dizayndesign.com yönetim hizmeti kullanmayan firmalardan, kullanılan hostingten kaynaklanan sorunlar Dizayndesign.com'den sorumlu tutulamaz. Dizayndesign.com barındırma servisi değildir ve host kaynaklı sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Müşteri memnuniyeti prensibi gereği Dizayndesign.com teslim ettiği sitelerin son çalışır hallerini yedeklemektedir. Ancak bu bir taahhüt değildir, sitenin yedeklenmesi ve yedekleme talebi site sahibi firmanın veya şahsın sorumluluğunda olup herhangi bir veri kaybından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Dizayndesign.com , yöneticileri , kurucuları , tasarımcıları , dizayndesign.com yer alan bilgileri veya hizmetleri hazırlayan kişiler sorumlu tutulmaz.

Tasarım yaptıran, yönetim hizmeti alan firmalar bu sayfadaki maddeleri okumakla yükümlüdür ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

Dizayndesign.com kodları, tasarımları ve her türlü HTML kodları arasına gömülü durumda bulunan her türlü uygulamaları Dizayndesign.com'ye ait olup başka hostta kullanılamaz, kopyalanamaz, müşteri sözü edilen kod ve uygulamaların kendisine teslim edilmesini talep edemez.

Dizayndesign.com hosting ve domain hizmeti sunmamaktadır, bu hizmeleri talep dışarıdan temin etmekte olup bu hizmetlerle ilgil altyapı, donanım veya yazılım sorunlarından mesul değildir, sorumlu hizmeti sunan firmalar olup ilgili firmaların sözleşmeleri geçerlidir. Hosting ve domain hizmetleriyle ilgili veya bağlantılı herhangi bir veri kaybından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi, velhasıl her türlü zarardan herhangi nam altında olursa olsun Dizayndesign.com, yöneticileri, tasarımcıları, dizayndesign.com adresinden yer alan bilgileri veya hizmetleri hazırlayan kişiler sorumlu tutulmaz.

Dizayndesign.com aşağıda yazılı koşullar başta olmak üzere gerekli gördüğünde site siparişini iptal edebilir, Dizayndesign.com bu konuda sipariş sahibinin ve sipariş sahibinin vekili, temsilcisi, işvereni, yatırımcısı vb. ilgili kişilerin uğraycağı maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

Sitede gayri kanuni işlerin yapıldığının tespiti, kanunda yapılması yasaklanmış olan her hangi bir faaliyetin sitede yapılması, yapılmasının doğru gösterilmesi, kanunen yasaklanmış fiilerin övülmesi, site sahibinin telif hakları ve sorumluluklarıyla ilgili gerekleri yerine getirmemesi, site hakkında yapılan şikayetlerin araştırlması sonucu üçüncü kişilerin zarar gördüğünün tespit edilmesi, Sitenolsun yönetimine ulaşan herhangi bir kanuni uyarı, site kapatılmasıyla ilgili mahkeme kararı, site yayınının Dizayndesign.com'yi, yöneticilerini, tasarımcılarını çeşitli gerekçelerle zor durumda bırakması, site sahibi veta site ilgililerince her türlü tehdit, mobbing uygulanması, dizayndesign.com yöneticileri veya tasarımcılarının bedeni ve psikolojik zarara uğratılacağının ima edilmesi veya böyle bir olasılığın farkedilmesi, site sahibinin ödeme taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda dizayndesign.com yayındaki siteyi sahibine haber vermeksizin kapatma veya siparişi iptal hakkını saklı tutmaktadır.

 

Yukarıda yazan tüm maddeleri dizayndesign.com adresindeki herhangi bir web sayfasına girmeniz veya herhangi bir hizmetini kullanmanız ile birlikte kabul etmiş tüm maddeleri kabul etmiş sayılırsınız. Dizayndesign.com bu maddeleri değiştirme hakkını saklı tutar.